GIA VÀ IBM HỢP TÁC CHO DỰ ÁN KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG ĐỘ TINH KHIẾT

GIA VÀ IBM HỢP TÁC CHO DỰ ÁN KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG ĐỘ TINH KHIẾT

Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) đã hợp tác với IBM Research để phát triển một hệ thống tự động phân loại độ tinh khiết của kim cương.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng dữ liệu từ hàng chục triệu viên kim cương mà các phòng thí nghiệm GIA đã kiểm định trong quá khứ, để áp dụng vào các tiêu chuẩn chấm điểm hiện tại của Viện. Bộ tiêu chuẩn này đã được sử dụng có giới hạn tại các phòng thí nghiệm GIA New York và Carlsbad, Viện cho biết vào thứ Hai.

Các phòng kiểm định đang ngày càng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây, vì nó cho thấy kết quả chính xác và nhất quán hơn. Sarine Technologies đã công bố thiết bị phân loại màu sắc và độ tinh khiết tự động vào năm 2016, trong khi GIA đã làm việc với IBM trong dự án chung trong khoảng hai năm.

Tom Moses, Phó chủ tịch điều hành đồng thời là Trưởng phòng thí nghiệm và nghiên cứu của GIA cho biết “Công nghệ AI của IBM, kết hợp với chuyên môn của GIA, dữ liệu sâu rộng và khả năng nghiên cứu đá quý, cho phép chúng tôi đưa ra những tiến bộ với tính nhất quán, tính chính xác và tốc độ không giống bất kỳ tổ chức nào khác.

Ban đầu, chương trình sẽ áp dụng cho các kích cỡ kim cương phổ biến nhất. GIA có mục tiêu mở rộng chương trình sang các kích cỡ, hình dạng và chất lượng khác trong tương lai. GIA và IBM đang tiếp tục lên kế hoạch hợp tác những dự án khác kết hợp giữa kiểm định đá quý với trí tuệ nhân tạo.

Quay lại blog