Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Kim vuông 3.0-3.6 màu EF độ sạch VS, kim cương tự nhiên

Kim vuông 3.0-3.6 màu EF độ sạch VS, kim cương tự nhiên

Xem toàn bộ chi tiết