Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL44.2021

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL44.2021

Mã sản phẩm: NL44.2021

Trọng lượng vàng (chỉ): 1.574

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 8T1.1, 42T1.2, 8T1.7, 8T3.2, 8CN2.5X1.5

Size nhẫn: Tùy chỉnh

Xem toàn bộ chi tiết