Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL101.2021

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL101.2021

Mã sản phẩm: NL101.2021

Trọng lượng vàng (chỉ):  1.308

Tuổi vàng: 18K

Size đá:  40T1.0, 8T1.6, 12T2.1, 8CN2.6×1.6

Size nhẫn: Tùy chỉnh
Xem toàn bộ chi tiết