Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL222.2021

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL222.2021

Mã sản phẩm: NL222.2021

Trọng lượng vàng (chỉ): 0.606

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 12T2.0

Size nhẫn: Tùy chỉnh

Xem toàn bộ chi tiết