Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL249.2021.C

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL249.2021.C

Mã sản phẩm: NL249.2021.C

Trọng lượng vàng (chỉ): 2.116

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 6T0.9, 60T1.0, 32T1.2, 8T2.2, 36CN2x1.3

Size nhẫn: Tùy chỉnh

Xem toàn bộ chi tiết