Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL293.2021

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL293.2021

Mã sản phẩm: NL293.2021

Trọng lượng vàng (chỉ):  1.264

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 8T1.0, 24CN2X1, 12CN3X2

Size nhẫn: Tùy chỉnh

Xem toàn bộ chi tiết